กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รายละเอียดของ
โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและระบบเงินให้กู้


โปรแกรมระบบระบบสมาชิกและหุ้นและระบบเงินให้กู้ Version 1.5 (สกก.) Patch 1
(30 เมษายน 2551) เผยแพร่ให้บริการแก่สหกรณ์แล้ว


หลังจาก
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้บริการโปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและระบบเงินให้กู้ สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 1.5 ไปแล้ว เมื่อ ธันวาคม 2550 และเพื่อตอบสนองความต้องการของสหกรณ์ผู้ใช้งานให้สามารถอำนวยความสะดวกและเพิ่ม Function การทำงานให้มากขึ้นในปี ได้มีพัฒนา เพิ่มเติม
เป็น Version 1.5 (สกก.) Patch 1 (30 เมษายน 2551 )

รายละเอียด เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขณะนี้ได้เผยแพร่ให้บริการแก่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์ใดที่ใช้โปรแกรม Version 1.5 จะได้รับสิทธิ์ในการ Update โปรแกรมรุ่นใหม่ทันที สำหรับสหกรณ์ที่ยังไม่เคยใช้และมีความประสงค์จะขอใช้โปรแกรมโปรดติดต่อ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// accsoft.cad.go.th ส่วนระบบบัญชีและสอบบัญชีคอมพิวเตอร์


 

 

 
 

 

นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์