กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
คู่มือการใช้งาน
โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยตรวจสอบ
ACL ( Audit Command Language )ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีประจำ สตส.
ได้ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน และสำหรับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ได้ใช้ประกอบการอบรม
ขณะนี้กำลังจัดส่งให้แต่ละหน่วยงานหมายเหตุ*

 
Doload เอกสารเล่มนี้ทั้งหมด CLICK
ขนาดไฟล์ 5.1 MB
(ACL_Manual_251050.ZIP)

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์