กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่างๅของเราได้ที่นี่

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

Natural
smart4m
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รายละเอียดของ
โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร
Version 2 (Web Edition)


 
 
 

 
 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


นายโอภาส ทองยงค์
 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง

นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย
 

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์


นาง หิรัญญา สุนทรพินิจ