กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการนำข้อมูลจากการเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์แบบ Real Time (SmartMonitor) เพื่อการตรวจสอบบัญชีระยะไกล (Remote Audit) Web Conference วันที่ 12 มกราคม 2564 (12/01/2564)
เอกสารประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโปรแกรมระบบบัญชี ฯ ผ่านระบบ Web Conference ระหว่างวันที่ 14 -21 พฤษภาคม 2563 (13/05/2563)
เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมฯ ประจำปี 2562 (12/03/2562)
เอกสารประกอบการอบรม SMART4M (6-11 พย. 2560) (12/11/2560)
เอกสารอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมฯ_สำหรับผู้ดูแลระบบ ปี 60 (06/12/2559)
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (28/12/2558)
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ Cleansing Data (21/12/2558)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘ (15/12/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์