กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่างๅของเราได้ที่นี่

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

Natural
smart4m
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่


นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

 

นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์