กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

Natural
smart4m
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
เรื่อง สรุปผลการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านระบบ Web Conference (28/05/2563)
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (08/01/2563)
อัพเดทระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก SmartMember Offline (22/10/2562)
ปรับปรุงโปรแกรมระบบออมทรัพย์ (Saving Plus) (30/06/2562)
แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการประมวลผลสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Versions 2.1 (07/06/2562)
การพัฒนาระบบสินค้า (03/05/2562)
Update Application Smart4M คู่มือและโบรชัวร์ (22/08/2561)
ปรับปรุงโปรแกรมระบบออมทรัพย์ (Saving Plus) (22/02/2561)
ปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท เวอร์ชัน 2.2 (09/01/2561)
ปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดการงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (Mapping) (29/12/2560)
อ่านทั้งหมด     

 

นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

 

 
นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์