กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นางสาวกนกพรรณ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางสาวปัทมา  พุฒวันเพ็ญ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์